Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 27/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt III SAB/Lu 38/15 ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie udzielenie informacji

I OPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 1739/05 ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 1955/05 ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OPP 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 1954/05 ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OPP 87/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi A. S.

I OPP 40/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1142/15 ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego przekazania akt administracyjnych

I OPP 42/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 154/15 ze skargi K. M. na przewlekłość SKO w K. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego przekazania akt administracyjnych sądowi rejonowemu

I OPP 45/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 153/15 w sprawie ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego