Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 22/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 87/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczeń o żądanej treści

I OPP 42/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga Z.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 406/16 ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w przedmiocie przekazania skargi

I OPP 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 498/17 ze skargi J.J.

I OPP 14/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 57/16 z wniosku J.J. o wymierzenie Prezesowi Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi na bezczynność

I OPP 23/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 60/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 10/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 2/15 ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w postępowaniu dyscyplinarnym

I OPP 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 6/17 z wniosku J.J. o wymierzenie Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na podstawie art. 154 § 6 i art. 287 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OPP 82/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 89/16 ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego

I OPP 108/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Skarga Z.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 29/17 ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego

I OPP 124/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 9/18 ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie ulepszenia gospodarki Państwa
1   Następne >   2