Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OPP 119/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1820/05 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

I OPP 7/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2367/11 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OPP 13/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie nakazania udostępnienia danych osobowych sygn. akt II SA/Wa 2734/11

I OPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Skarga T. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji, sygn. akt II SA/Wa 1540/09

I OPP 6/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych, sygn. akt II SA/Wa 1759/08

I OPP 83/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 366/16 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

III OPP 49/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

Skarga E. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2828/19 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych