Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OPP 155/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 182/14

I OPP 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1518/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Po 149/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Op 14/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OPP 135/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 19/06

I OPP 14/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SO/Kr 7/09 w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego dla K. - [...] grzywny za nieprzekazanie skargi w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz zażalenia P. B. na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na przewlekłość postępowania

II SAB/Po 34/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków , [...] kwietnia 2010 r., [...] maja 2010 r.;

I OPP 11/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Jaśle w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 217/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

Sprawa ze skargi G. S. na przewlekłe postępowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 137/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Podgórzu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 33/06
1   Następne >   +2   +5   +10   26