Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Skarga P.B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 3750/17 ze skargi na bezczynność Burmistrza Łomianek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej