Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie renty specjalnej, sygn. akt II SA/Wa 1771/12