Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

V SAB/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi W. W. na przewlekłości postępowania SKO w W. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej

I SAB/Gl 8/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

V SAB/Wa 15/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi I. S. Sp. z o.o. we W. w przedmiocie bezczynności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SAB/Wa 22/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

V SAB/Wa 24/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

II GSK 1361/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym

I SAB/Gl 7/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

V SAB/Wa 41/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Sprawa ze skargi K.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. w przedmiocie przewlekłości postępowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie rozpoznania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-31

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 941/12 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym
1   Następne >   +2   +5   10