Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OPP 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 124/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie załatwienia sprawy w wykonaniu decyzji Wojewody M. , nr [...]

I OPP 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 122/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 141/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 65/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego , sygn. akt II SAB/Wa 153/08

I OPP 34/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 100/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w zakresie rozpoznania wniosku w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 124/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie załatwienia sprawy w wykonaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego nr [...]

I OPP 73/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga H. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SAB/Gl 8/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bielsko - Biała w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

I OPP 74/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , sygn. akt II SAB/Wa 51/07

I OPP 44/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 136/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Nowodworskiego w przedmiocie wydania decyzji uznającej lub odmawiającej uznania za bezrobotnego
1   Następne >   2