Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II SAB/Łd 38/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w zakresie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II GPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 84/16 ze skargi na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego

II SAB/Bd 30/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

II SAB/Bd 31/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o oświadczenie rodzicielskie

II SAB/Bd 29/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego