Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 18/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczeń

I OPP 106/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 334/16 ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OPP 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 207/16 w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy w sprawie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w odzyskaniu licznika energii elektrycznej