Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 891/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga o wznowienie postępowania 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2) odstępuje od zasadzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

II SAB/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

Sprawa ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Gl 31/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-05

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2390/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Piekary Śląskie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Gl 46/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta M. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Po 49/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta P. w przedmiocie warunków zabudowy;

II OSK 2166/13 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie warunków zabudowy terenu

VIII SAB/Wa 13/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] po wyroku uchylającym w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 761/11
1   Następne >   2