Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego

I SAB/Wa 605/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II SAB/Kr 78/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-17

Sprawa ze skargi S.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w sprawie [...]

I OSK 586/15 - Wyrok NSA z 2015-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.L. i M.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 7/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi H. K. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 92/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi M.O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Wr 45/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-10

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. na przewlekle prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej

IV SAB/Gl 65/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-17

Sprawa ze skargi W.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

IV SAB/Wa 262/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-19

Sprawa ze skargi C. B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta W. postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Wr 68/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji
1   Następne >   2