Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II OSK 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 2443/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II OPP 25/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SAB/Bk 6/12

II OPP 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SAB/Bk 5/12

I OSK 829/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów

II SAB/Lu 64/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi B. W. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SO/Gd 6/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-22

Wniosek A. K.-G., Z. K.-G., P. W., B. W. i G. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie reformy rolnej

II SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II OSK 2317/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
1   Następne >   2