Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 207/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bk 288/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1069/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 250/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Op 531/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II OZ 209/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania za...

II SA/Po 697/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, w wyniku wznowienia postępowania, wydania z naruszeniem prawa decyzji o statusie bezrobotnego;

II SA/Sz 258/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   17