Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 1071/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej