Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1885/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku

IV SA/Wr 814/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, o utracie statusu osoby bezrobotnej, odmowy uznania za osobę bezrobotną, umorzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku i utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 838/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-05

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 1071/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Wr 718/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-21

Wniosek w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu

II SA/Rz 1566/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 1353/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 1473/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Rz 1317/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-12

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 1115/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   2