Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Rektorowi Szkoły Wyższej A im. [...] w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

II SO/Łd 10/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-07

Wniosek P. L. M. o wymierzenie Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w P. grzywny za nie przekazanie skargi do sądu

I SO/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r.

I SO/Łd 6/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 2013 r.

III SO/Łd 7/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

II SO/Łd 66/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2012 r. oraz obowiązku zapłaty podatku wynikającego z wystawionych faktur VAT

II SO/Łd 27/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-06

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2012 r. oraz obowiązku zapłaty podatku wynikającego z wystawionych faktur VAT

II SO/Łd 1/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-25

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego