Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 207/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bk 288/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Po 922/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Go 831/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku E.B. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi

II OSK 2076/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Wr 6/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bk 85/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bk 86/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-22

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno
1   Następne >   +2   5