Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1433/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 1256/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1490/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1425/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości