Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 272/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 725/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku W.R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wr 83/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi