Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 2000/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 2322/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SO/Po 10/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. o przywrócenie terminu do wniesiona zażalenia w sprawie z wniosku Gminy M. o wymierzenie Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. grzywny w związku niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II OZ 445/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1306/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 114/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 191/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II SA/Gl 462/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-07

Skarga A. H. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na skutek wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Wr 502/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2...

II SA/Gl 1470/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi (poprzez nadesłanie dwóch odpisów skargi) oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi
1   Następne >   +2   5