Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 793/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej

II OZ 1338/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. - P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 765/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ol 78/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-07

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1157/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wezwania do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej

II SA/Wr 734/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-28

Wniosek B. G.B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

II SA/Ke 129/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 225/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wezwania do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej

II SO/Gd 17/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

II SA/Ol 78/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-08

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2