Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 1344/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II OZ 1343/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II OZ 1345/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę G. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Go 666/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy K. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy K.

II SA/Ol 854/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Gietrzwałd obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 852/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek A.F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Ol 855/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Gietrzwałd obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 853/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-22

Wniosek A.F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyjęcia przez Gminę Gietrzwałd obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Po 689/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Po 689/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-01

Wniosek w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   2