Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Bk 11/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-08

Wniosek w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego

II SA/Gl 680/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 681/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie dopłat dla taryfowych odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi