Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi F. M. na decyzję Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi eks...

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1565/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1271/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OZ 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 116/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 677/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1359/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej
1   Następne >   2