Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Wniosek H. K. i K. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

VIII SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania

VIII SA/Wa 621/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi R.

VIII SA/Wa 509/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie uznania gruntu za własność wspólnoty gruntowej postanowił :