Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 101/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie oceny stanu zdrowia w zakresie dotyczącym ustalenia zdolności do służby

II SA/Wa 1100/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia

II SA/Wa 1494/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-14

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Ke 158/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-28

Wniosek w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

I OZ 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie zaliczenia okresów pracy i w...

IV SA/Gl 467/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji w zakresie wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Go 76/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie przywrócenia do służby

III SA/Kr 131/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Wa 1502/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy skorygowania zaświadczenia o wysokości uposażenia

II SA/Wa 1208/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza
1   Następne >   +2   +5   +10   47