Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 321/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Wniosek w przedmiocie uznania związku schorzeń ze służbą

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wa 299/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

III SA/Kr 498/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

VIII SA/Wa 547/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-11

Wniosek w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 574/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 672/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą

IV SA/Wr 171/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we W. w przedmiocie : Orzeczenie o zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 2802/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Wniosek w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II OZ 1015/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie nr [...] w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   2