Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 906/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gl 738/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 94/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi