Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania p...

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 860/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Rz 1583/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-11

Wniosek w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych