Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Go 907/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...]r. nr [...] w przedmiocie kwoty należności celnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

III SA/Wr 482/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 484/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Sz 179/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za maj 2004r.

III SA/Po 41/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Wr 485/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Po 642/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołań od decyzji dotyczących określenia kwoty długu celnego

I SA/Sz 180/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za czerwiec 2004r.

I GZ 210/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Go 932/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.
1   Następne >   3