Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 391/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego

I SA/Bd 166/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

V SA/Wa 178/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-09

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty

V SA/Wa 301/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty.

III SA/Lu 461/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu cła, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 461/0

I SA/Bk 134/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu w wysokości wskazanej przez wnioskodawcę

III SA/Kr 22/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Łd 32/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Go 378/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

III SA/Po 850/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dot. uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe.
1   Następne >   +2   4