Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 1381/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I GZ 527/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego

III SA/Po 1444/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o wypłacie odsetek od zwracanych należności celnych;

I GSK 100/13 - Wyrok NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 1834/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie unieważnienia zgłoszenia celnego;

V SA/Wa 2636/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty podatku

I GZ 497/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego

I GZ 498/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego

I SA/Sz 840/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-09

skarg K. I. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej - w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2