Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 484/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

II SA/Wa 483/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

II SAB/Wa 390/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 118/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 547/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 18/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-09

Skarga P.B. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wniosku pełnomocnika skarżącego z urzędu o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SAB/Rz 18/10

I OZ 362/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej