Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SA/Wa 1219/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1305/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności