Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Po 80/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi G.L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SAB/Po 27/07

II SA/Wa 484/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek Wójta Gminy o przywrócenie terminu do przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie z wniosku P.K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

IV SA/Gl 740/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku

IV SAB/Wr 10/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 23/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 483/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SO/Wa 50/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Wniosek A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi dnia z 1 lipca 2014 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   19