Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Po 42/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 68/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 59/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 1542/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Wr 372/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 88/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-03-14

Wniosek '[...]' o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na bezczynność '[...]' - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w '[...]' w udzieleniu informacji publicznej