Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1127/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Po 204/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej