Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

VIII SAB/Wa 44/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-04

Wniosek D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SA/Lu 1030/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie o sygn. akt II SAB/Lu 81/13

IV SAB/Wr 73/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-04

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej