Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 487/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 10/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SAB/Gl 30/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Ż. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SAB/Wa 350/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SO/Wa 5/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Wniosek Prokuratora Krajowego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 5/07 o wymierzeniu grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Po 146/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1428/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Bk 110/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Apelacyjnego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie akt

II SAB/Po 146/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 37/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2