Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Skarga Stowarzyszenia '[...]' w K. na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa