Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SA/Wa 1219/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1471/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 2025/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2658/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1795/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2108/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

VI SA/Wa 1299/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1305/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

IV SA/Wa 1974/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania