Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 1265/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Wniosek S. R. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] o nałożenie obowiązku

II SA/Gl 56/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia[...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej na skutek wniosku pełnomocnika uczestników postępowania J. S. i E. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

VII SA/Wa 2004/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gl 1084/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy pozwolenia na użytkowanie obiektu w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej

VII SA/Wa 990/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-29

Wniosek M. S.A. w W. reprezentowanej przez radcę prawnego M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 990/08

VII SA/Wa 1863/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

VII SA/Wa 1800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 1840/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 81/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przed...
1   Następne >   +2   +5   +10   100