Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 939/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Rz 910/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-19

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia

VIII SA/Wa 738/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

VIII SA/Wa 739/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

VIII SA/Wa 740/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Po 429/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-19

Skarga J. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,

II SA/Po 587/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia przesyłki w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

III SA/Wr 762/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-20

Skarga 'A' sp. z o.o. sp. j. w L. na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z odstąpieniem od usunięcia na parking strzeżony, wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

III SA/Lu 123/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   12