Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Łd 202/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie zakazania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia z rejestru działalności

III SA/Kr 1250/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Po 137/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GZ 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Gd 338/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 3729/16 - Wyrok NSA z 2018-04-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 600/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zastosowania zakazu wykonywania działalności regulowanej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego

II GZ 278/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 279/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II GZ 277/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry
1   Następne >   +2   4