Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 583/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Łd 909/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-16

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 124/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

III SA/Gd 151/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu na pobyt stały

III SA/Łd 499/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie sprzeciwu od decyzji Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania do ponownego rozpoznania sprawy o umorzenie postępowania o wymeldowanie

II SA/Go 138/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 850/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymeldowania w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 887/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Bk 447/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zmiany nazwiska i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
1   Następne >   3