Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 311/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 1388/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1201/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 1538/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-04

Wniosek R. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego 5 października 2007 roku

I OZ 96/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , znak nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1333/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1438/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 843/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   10