Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Ke 641/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gd 420/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności