Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

skarg E.D. i J.H. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej w kwestii wniosku J. H. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 582/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 717/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej w kwestii wniosku E. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i przesłanie skarżącej odpisu wyroku WSA w Gliwicach wraz z uzasadnieniem