Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 719/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-05

Wniosek C. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi C. W. na aneks Starosty W. do uproszczonego planu urządzenia lasu obręb [...] gmina G.

II SA/Go 136/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania na własność działki gruntu

II OZ 263/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odebrania konia

II OZ 355/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej

IV SA/Wa 2446/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 88/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-22

Wniosek B.T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie podziału Województwa na obwody łowieckie

VIII SA/Wa 509/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie uznania gruntu za własność wspólnoty gruntowej postanowił :

II SA/Gd 506/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odebrania konia

VIII SA/Wa 114/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Lu 1196/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów
1   Następne >   2